സെന്‍ട്രല്‍ സില്‍ക്ക് ബോര്‍ഡില്‍ ജോലി നേടാം – സ്ഥിര ജോലി – ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം – scb job vacancy

Scb job vacancyകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. സെൻട്രൽ സിൽക്ക് ബോർഡ് (CSB) ഇപ്പോള്‍ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ , അസിസ്റ്റന്റ് സുപ്പീരിന്റെണ്ടെന്റ് (Admin), അസിസ്റ്റന്റ് സുപ്പീരിന്റെണ്ടെന്റ് (Tech), സ്‌റ്റെനോഗ്രാഫർ (Grade-I), ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് , ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (Electrical), ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ (Hindi), അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് , സ്‌റ്റെനോഗ്രാഫർ (Grade-II), ഫീൽ എന്നി തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ പോസ്റ്റുകളിലായി … Read more

കേരളത്തിലെ പാം ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടാം – Oil Palm India Limited Job Vacancy

Oil Palm India Limited Job Vacancy:- ഓയിൽ പാം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് സർക്കാരിന്റെ സംയുക്ത സംരംഭമാണ്. കേരളത്തിന്റെയും ഗവ. ഓഫ് ഇന്ത്യ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകർ 01.01.2022-ന് 18 വയസ്സും 36 വയസ്സിന് താഴെയും പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.SC/ST/OBC തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രായവും പരിചയവും ബാധകമായ ഇടങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകും. എല്ലാ തസ്തികകളുടേയും കരാറിന്റെ പരമാവധി കാലയളവ് ചേരുന്ന തീയതി മുതൽ 179 ദിവസമാണ്, നിർദിഷ്ട … Read more