മിൽമയിൽ കരാർ നിയമനത്തിൽ ജോലി നേടാം

കേരള സർക്കാർ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സുവർണ്ണ അവസരം അറിയാതെ പോവരുത് . മിൽമയുടെ എറണാകുളം ഡയറിയിൽ താഴെ പറയുന്ന ജോലികളിൽ അനുയോജ്യരായ കരാറുകാരെ നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നേരിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം , ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങ് & ക്ലീനിങ്. ബ്രോയിലർ ഓപ്പറേഷൻ . ഫിൽ പാക്ക് ഓപ്പറേഷൻ. ജനറൽ മെക്കാനിക്കൽ മെയിന്റനൻസ് ജോലികൾ.ഇലക്ട്രിക്കൽ മെയിന്റനൻസ്. സിവിൽ / മെയ്സൺ പെയിന്റിങ് തുടങ്ങിയ ജോലികൾ എന്നി തസ്തികയിലേക്ക് ആണ് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി … Read more

കേരളത്തിൽ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ | Hospital Jobs in Kerala

കേരളത്തിൽ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ | Hospital Jobs in Kerala കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ വന്നരിക്കുന്നു , ആശുപത്രിയിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു സുവർണ്ണ അവസരം തന്നെ ആണ് ,കായംകുളം താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദിവസവേതന വ്യവസ്ഥയിൽ വിവിധ തസ്തികളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യൻ- യോഗ്യത: റീനൽ ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജിയിൽ ഡിപ്ലോമ, ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം, ഡി.എം.ഇ. രജിസ്ട്രേഷൻ. ഇന്റർവ്യൂ … Read more

കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ അറിയാതെ പോവരുത് – Kerala Jobs

Kerala Jobs :- ജോലി അനേഷിച്ചു നടക്കുഅവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ഉള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് ഇത് സ്വകാര്യ സഥാപനത്തിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതാ ഒരു അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു ,താഴെപ്പറയുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ പ്രമുഖ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും, മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകളാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ജോലി സമയം, സാലറി, ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യം തുടങ്ങിയ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിക്കർ /പാക്കർ ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് 10th/12th/ഡിപ്ലോമ എന്നിവ … Read more

കേരളത്തിൽ ഉടൻ ജോലി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജോലി അവസരം – 30,000 രൂപ ശമ്പളം

ജോലി അനേഷിച്ചു നടക്കുന്നവർക്ക് കേരളത്തിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് , പാർടൈം ആയും ഫുൾ ടൈം ആയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ജോലികൾ ആണ് ഇത് , എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ജോലി ഒഴിവു വന്നിരിക്കുന്നു , താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ജോലി ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നത് ആണ് , കേരളത്തിലെ പ്രേമുഖ 5സ്റ്റാർ. 4സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ /റിസോർട്ടിലേക് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, F&B സർവീസ്,ഹൌസ് കീപ്പിങ്,ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ട്രൈനീസിനെ … Read more