സെന്‍ട്രല്‍ സില്‍ക്ക് ബോര്‍ഡില്‍ ജോലി നേടാം – സ്ഥിര ജോലി – ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം – scb job vacancy

Scb job vacancyകേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. സെൻട്രൽ സിൽക്ക് ബോർഡ് (CSB) ഇപ്പോള്‍ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ , അസിസ്റ്റന്റ് സുപ്പീരിന്റെണ്ടെന്റ് (Admin), അസിസ്റ്റന്റ് സുപ്പീരിന്റെണ്ടെന്റ് (Tech), സ്‌റ്റെനോഗ്രാഫർ (Grade-I), ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് , ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ (Electrical), ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ (Hindi), അപ്പർ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്ക് , സ്‌റ്റെനോഗ്രാഫർ (Grade-II), ഫീൽ എന്നി തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ പോസ്റ്റുകളിലായി … Read more

കേന്ദ്ര വന വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ജോലി പ്യൂണ്‍ അവസരം – Central Government Job Vacancy Notification

Central Government Job Vacancy Notification:- ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ജബൽപൂർ ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് , ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് തസ്തികകളിലേക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ ആണ്ഇത്. ടെക്നീഷ്യൻ പ്ലംബർ 01 പോസ്റ്റ്. ഡ്രൈവർ-01 പോസ്റ്റ്. നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തിക. ഈ തസ്തികകൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്ഫർ ബാധ്യത വഹിക്കുന്നു . SC/ST/OBC/ വിമുക്തഭടൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ഗവ. കാലാകാലങ്ങളിൽ … Read more