കേന്ദ്ര സഹായം എത്തി PM കിസാൻ 2000 രൂപയും കാർഡ് വഴി 3 ലക്ഷവും

കേന്ദ്ര സഹായം എത്തി PM കിസാൻ 2000 രൂപയും കാർഡ് വഴി 3 ലക്ഷവും. രാജ്യത്തെ കർഷകരെ സാമ്പത്തികം ആയി കൊണ്ട് സഹായിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ആണ് പി എം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പദ്ധതി. 4 വര്ഷം കൂടുമ്പോൾ 2000 രൂപ വീതം വർഷത്തിൽ 3 തവണ ആയി കൊണ്ട് മൊത്തം 6000 രൂപ ആണ് വർഷത്തിൽ കർഷകരുടെ അക്കൗട്ടുകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്തു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം മാത്രം ആദ്യം 2024 വർഷത്തെ ഇടക്കാല ബജറ്റ് കേന്ദ്ര ധകാര്യ മന്ത്രി നിർമല സീത രാമൻ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ… പി എം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ തുക വർധിപ്പിക്കും എന്ന് വാർത്തകൾ വന്നു എങ്കിലും,

 

ബഡ്ജറ്റിൽ തുക വർധിപ്പിക്കുക ഉണ്ടായില്ല… നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന 6000 രൂപ തന്നെ ആണ് തുടർന്ന് ലഭിക്കുക. പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ജൂലൈ മാസത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പൂർണ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷകൾ നില നിർത്തി കൊണ്ട് ആണ് ഇടക്കാല ബജറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പി എം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയും ആയിട്ടുള്ള പുതിവിരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ..

 

https://youtu.be/PeMoAhuIRnw

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *