ആനയെ വച്ച് ആളുകളെ വിരട്ടി പൈസ പിരിക്കുന്ന പാപ്പാൻ

ആനയെ വച്ച് ആളുകളെ വിരട്ടി പൈസ പിരിക്കുന്ന പാപ്പാൻ. നടു റോഡിൽ ആനയെ വച്ച് കൊണ്ട് ആളുകളെ ഭയ പെടുത്തി പണം പിരിക്കുന്ന പാപ്പാൻ, കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ സോഷ്യൽ മീഡിയ യിൽ വൈറൽ ആയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. ഇത് വടക്കേ ഇടയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയി നടക്കാരും ഉണ്ട്. ആനയുടെ പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ ഭയന്നു കൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ബാഗ്പക്ക് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ആന പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പാപ്പന്റെ ഈ ഗുണ്ടാ പിരിവ്.

 

ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആനകളെ വച്ച് ഭയപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ആളുകളിൽ നിന്നും പണം പിരിക്കുന്നത് ഇടയിൽ ആളുകൾ പ്രതികരിക്കുകയും, അതിനെ തുടർന്ന് ആന ഇടഞ്ഞു വലിയ രീതിയിൽ ലുള്ള പ്രശനം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആനയെ നോക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവും അതിനുള്ള വരുമാനവും ആനകളെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്നവർ നൽകുന്നില്ല എന്നും പരാതി പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിന്റെതായ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായമായ സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ടും ആണ് ഇത്തരത്തിൽ പണം പിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വാദം. കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കാണു.

 

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *