മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നും ചാടിയതിനെ തുടർന്ന് കാളയുടെ കാലൊടിഞ്ഞപ്പോൾ…!

മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നും ചാടിയതിനെ തുടർന്ന് കാളയുടെ കാലൊടിഞ്ഞപ്പോൾ…! സ്പാനിഷ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന സമയത് ഒരു വലിയ ബുൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു വീടിന്റെ മേല്കൂരയിലേക്ക് ഓടി കയറുകയും അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും കുതിച്ചു കൊണ്ട് എടുത്തു ചാടുകയും ചെയ്യാത്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാഴ്ച കണ്ടോ.. ആ ഒരു ഒരു ഒറ്റ ചട്ടത്തിൽ തന്നെ കുതിച്ചുയരാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പോലും ആ ബുള്ളിനു കാൽ ഉയർത്തി വയ്ക്കുവാൻ ആയി സാധിച്ചില്ല എന്നത് തന്നെ ആണ് വളരെ അതികം വിഷമകരം ആയ ഒരു കാര്യം ആയി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുക.

ഇവിടെ ആ കാള എടുത്തു ചാടിയതും ചാടിയ സ്‌ഥലം കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടു കൊണ്ട് മിനുസം വരുത്തിയ ഒരു പ്രതലം ആയതു കൊണ്ടും തെന്നി വീഴുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആണ് ഉണ്ടായത്. ആ ഒരു തെന്നി വീഴ്ചയിൽ തന്നെ ആ ഒരു ബില്ലിന്റെ കാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒടിഞ്ഞു എന്നത് വളരെ അധികം സങ്കടകരം ആയ ഒരു കാര്യം ആയി പോയി എന്നതിൽ വളരെ അധികം സങ്കടകരം ആയി. അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Vivek

Vivek is a news specialist. great at telling interesting stories about current events. he makes sure the news is accurate and easy to understand. He always keep people informed and entertained!

View all posts by Vivek →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *