ചിങ്ങമാസത്തിൽ രാജയോഗം അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണി മകയിരം തിരുവാതിര പുണർതം ഈനക്ഷത്രക്കാർക്ക്

Ranjith K V

ജ്യോതിഷത്തിൽ ചിങ്ങ മാസത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ചിങ്ങമാസം എന്നത് കാത്തിരിപ്പിന്റേയും പ്രതീക്ഷകളുടേയും കൂടി മാസമാണ്. ഈ മാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൻമേഷവും സന്തോഷവും എല്ലാം വന്നെത്തുന്നു. ഓണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന മാസം കൂടിയാണ് ഇത്. ഓണക്കോടിയും ഓണപ്പൂക്കളവും ഒരുക്കി മാവേലിയെ കാത്തിക്കുന്ന മാസം. എന്നാൽ ഈ മാസത്തിൽ ജ്യോതിഷപരമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയും കാർഷിക സംസ്‌കാരവും വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു മാസം കൂടിയാണ് ചിങ്ങ മാസം. ചിങ്ങ മാസത്തിൽ സൂര്യൻ ചിങ്ങം രാശിയിലാണ് നില കൊള്ളുന്നത്.

 

ഈ ചിങ്ങമാസം ഫലം എല്ലാ നാളുകാർക്കും എന്തൊക്കെയാണ് കാത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണി മകയിരം തിരുവാതിര പുണർതം നക്ഷത്രക്കാരുടേയും പൊതുവായഫലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഫലമാണ് ഈ ദിനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മവിശ്വാസം തിരിച്ച് പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമയമാണ്. എങ്കിലും ബിസിനസിൽ ചെറിയ നഷ്ടം വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈശ്വര വിശ്വാസം കൂടുതലായിരിക്കും. ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. അൽപം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം മുന്നോട്ട് പോവുന്നതിന്. അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി വാസത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മാനസികാരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെടുന്ന സമയമാണ്. ഏതെല്ലാം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ആണ് ഇങനെ ഭാഗ്യം വന്നു ചേരുന്നത് എന്നു അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക