ബുധൻ വക്രിയിൽ നല്ല സമയം ആഗസ്റ്റ് 24 മുതൽ സമയം തെളിയും

Ranjith K V

ജ്യോതിഷപ്രകാരം കാലാകാലങ്ങളിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ, 4 പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ രാശിചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ഒന്നാമതായി ശുക്രൻ ഗ്രഹം ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം സ്ഥാനം മാറും. ഓഗസ്റ്റ് 7ന് ചിങ്ങം രാശി വീട്ടി ശുക്രൻ കർക്കിടക രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ബൂധൻ ചിങ്ങം രാശിയിൽ നിന്ന് മാറി കന്നി രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 24ന് ബുധൻ ചിങ്ങം രാശിയിൽ വക്രഗതിയിൽ നീങ്ങും. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ഈ ഗ്രഹചലനങ്ങൾ 5 രാശിക്കാർക്ക് സൗഭാഗ്യകാലം സമ്മാനിക്കും. ഈ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഈ സമയത്ത്, കരിയറിലെ പുരോഗതിക്കൊപ്പം സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ഈ 5 രാശികൾ വളരെ ഗുണം തന്നെ ആണ് , ആഗസ്റ്റിലെ ഗ്രഹ സംക്രമണം മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.

 

 

വിവാഹബന്ധത്തിനായി തേടുന്നവർക്ക് ഈ സമയത്ത് നല്ലൊരു ജീവിത പങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. ഓഫീസിലെ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ വിലമതിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. സ്വാധീനമുള്ള ചില ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും, അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയും. നിങ്ങൾ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവരുമായി ആലോചിച്ച് മാത്രം തീരുമാനമെടുക്കുക. ആഗസ്റ്റ് 24 മുതൽ സമയം തെളിയും സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും വരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരും രാശികരും ആരാണ് എന്നു അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/7S5Ykc2Yp7Y