ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഇളക്കിവിട്ടതാ പയ്യന്മാര് പിന്നീട് നടന്നത് കണ്ടോ

Ranjith K V

കല്യാണവീട്ടിൽ നാണിച്ചുനിന്ന മാമനെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഇളക്കിവിട്ടതാ പയ്യന്മാര് , പിന്നീട് നടന്നത് കണ്ടോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയി, കല്യാണവീട്ടിൽ പലതരം രസകരം ആയ നിരവധി വീഡിയോ ഏലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആവാറുള്ളത് പതിവ് കാഴ്ച ആണ് എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയിരിക്കുന്നത് , എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരാൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് , കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു പരുപാടിയിൽ ആണ് ഈ യുവാവ് ഡൻസ് കളിക്കുന്നത് ,

 

 

പതിവ് കാഴ്ച ആണ് കല്യാണ വീട്ടിൽ .എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഡാൻസ് തന്നെ ആണ് ഇത് ,അതിമനോഹരം ആയി ആണ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് , വളരെ വ്യത്യസ്തം ആയ ഡാൻസ് തന്നെ ആണ് , അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നത് , എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആണ് , കഴിവുള്ള ആളുകൾ നിരവധി ആണ് കഴിവ് ഉണ്ടായിട്ടും അത് പുറത്തു എടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവർ , എന്നാൽ അവർക്ക് എല്ലാം ഇത് ഒരു പ്രചോദനം തന്നെ ആയിമാറുകയും ചെയ്യും , എന്നാൽ ഈ ഡാൻസിന് നിരവധി ആളുകൾ ആ കമന്റുകൾ ആയി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ,കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,