സൂര്യ – ശനി സംയോഗം 4 രാശിക്കാർക്ക് നല്ല കാലം

Ranjith K V

ജ്യോതിഷത്തിൽ സൂര്യനെയും ശനിയെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചെറിയ മാറ്റം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. 2023-ൽ രാശിയിൽ ശനിയും സൂര്യനും കൂടിച്ചേരാൻ പോകുകയാണ്.ജ്യോതിഷ പ്രകാരം സൂര്യൻ മാസത്തിലൊരിക്കൽ രാശി മാറുന്നു. എന്നാൽ ശനിയാകട്ടെ രണ്ടര വർഷം കൊണ്ടാണ് രാശി മാറുന്നത്. ജ്യോതിഷത്തിൽ സൂര്യനെ ശനിയുടെ പിതാവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 2023-ൽ ശനിയുടെ രാശിയായ കുംഭത്തിൽ ശനിയും സൂര്യനും അതായത് കൂടിച്ചേരും. എന്നാൽ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് സൂര്യന്റെയും ശനിയുടെയും സംയോജനം വളരെ ശുഭം തന്നെ ആണ് , 2023-ൽ ശനിയുടെ രാശിയായ കുംഭത്തിൽ ശനിയും സൂര്യനും അതായത് കൂടിച്ചേരും. ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, ഓരോ ഗ്രഹവും കാലാകാലങ്ങളിൽ രാശി മാറുന്നു. ചില ഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ സംയോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും കാണാൻ കഴിയും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, കുംഭത്തിൽ സൂര്യന്റെയും ശനിയുടെയും സഖ്യം രൂപപ്പെടും.

 

 

 

അതിനുശേഷം സൂര്യദേവൻ മീനരാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ശനിയും സൂര്യനും ഒരേ രാശിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ പല രാശിക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിക്കും. ജ്യോതിഷപ്രകാരം ശനിയും സൂര്യനും ശത്രു ഗ്രഹങ്ങളാണ്. കുംഭം രാശിയിൽ സൂര്യൻ-ശനി കൂട്ടുകെട്ട് നിൽക്കുന്നതിനാൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം കഷ്ടകാലം പിടിച്ച കാലമായിരിക്കും. കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംയുക്ത സ്വാധീനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ വരുത്തും. ഈ സമയം ശനി-സൂര്യ സഖ്യം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരാം. ശ്രദ്ധയോടെ വാഹനം ഓടിക്കണം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കണം. വ്യാപാരികൾ പണമിടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഈ സമയത്ത്, ജോലിസ്ഥലത്ത് തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക

https://youtu.be/6aR-hjgsXAU