ലക്ഷങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബാഗ് മോഷണം ചെയുന്നത് കണ്ടോ – Electric Shock incident Kerala

Ranjith K V

നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ മോഷണം എന്നത് വളരെ വിരളമായി നാക്കുന്ന ഒന്നു തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ മോഷണം നടത്തുന്നവർ പിടിക്കപെടാതെ പോവുന്നത് അവരുടെ കഴിവ് ആണ് ..(Electric Shock incident Kerala)എന്നാൽ ചിലർ പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും , സാധാരണ മോഷണം നടത്തുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആണ് , എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ മോഷണം നടത്തുന്നത് പട്ടാപകൽ ആണ് , നിരവധി മോഷണത്തിന് വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആണ് , എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ലോകം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ,

ഒരു വഴി യാത്രക്കാരൻ ചായകുടിക്കാൻ വീട് ഒരു കടയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , അവിടെ വെച്ച് ആണ് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്ന് ആതി സാഹസികം ആയി ആ യാത്രക്കാരന്റെ ബാഗ് പണം എന്നിവ അടിച്ചു മാറ്റുന്നത്, , മോഷണം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് സമീപത്തെ സിസ്ടവയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും, അതിസാഹസികമായി ആണ് ഇവിടെ മോഷണം നടത്തുന്നത് , അയാൾ പോലും അറിഞ്ഞുകാണില്ല തൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തി ക്യാമറയിൽ പതിയുന്നു എന്നു , മോഷണ ശ്രെമം കാണാനും കൂടുതൽ അറിയാനും വീഡിയോ കാണുക ,