മോഷ്ടാവിന് നാട്ടുകാർകൊടുത്ത പണി കണ്ടോ

മോഷണം എന്നത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരം ആയി നടന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യം താനെന്ന ആണ് ഓരോ ദിവസവും മോഷ്ടാക്കൾ വളരെ അതികം വർധിച്ചു വരുകയാണ് ചെയുന്നത് , വിതക്തമായ മോഷണം എണ്ണയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ്  മോഷണം ഒരുപാട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്രയും വിതക്തമായ പ്ലാനോട് കൂടെ മോഷണം നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച മുന്ബെങ്ങും കണ്ടു കാണില്ല.    ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ആണ് മോഷണം നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പിന് ഇരയാവാതെ നോക്കേണ്ടത് വളരെ അധികം അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്.  എന്നാൽ മോഷണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപെടൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും മോഷ്ടാക്കൾക് പാളിപോവാറുള്ളത്  എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഒരു മോഷ്ടാവിനു സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം താനെ ആണ് ഇത് ,

 

ഒരു യുവാവ്  മൊബൈൽ മോഷണം നടത്തി രക്ഷപെടാൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പിടിക്കുകയും പിന്നീട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഇത് ,  കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽപിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അവരെ അടിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിൽ തന്നെ ആണ് ഉള്ളവയും ഉണ്ടാവാറുള്ളത് പൊലീസിന് കൈമാറുന്നതിനു മുൻപ്പ് താനെന്ന നാട്ടുകാർ നല്ലവണ്ണം പെരുമാറുന്നതും ആണ് , എന്നാൽ അങിനെ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ആണ് ഇത് , എന്നാൽ ഈ കള്ളനെ വളരെ ക്രൂരം ആയി മർഥിക്കുന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയികൊട്നിരിക്കുന്നത് , എന്നാൽ ഇനി മോഷണം നടത്തുന്നവർ ഇത് ഒന്നു കാണുന്നത് നല്ലതു ആണ് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,