കൂട്ടാനകളെ കുത്തി വീഴ്ത്തുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഒറ്റക്കൊമ്പൻ ഗോകുൽ

ആനകളെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ് ആനകളെ ഇഷ്ടം ഇല്ലത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ ഇല്ല , ആനകളെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ യുവാക്കളും മറ്റും വളരെ വലിയ ഒരു ആവേശം തന്നെ ആണ് ആനകൾ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആണ് , ഉത്സവ പറമ്പുകൾ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കൊമ്പന്മാരെ കാണാനായി ഒരുപാട് പേരാണ് എത്തുന്നത്. നിരവധി ഉത്സവങ്ങൾ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി മാറ്റേണ്ടി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ അതിന്റെ എല്ലാം ക്ഷീണം … Read more

ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയും കാണില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച്ച കേരളത്തിലെ കാഴ്ച കണ്ടോ

നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഒട്ടുമിക്ക റോഡുകളും വളരെ അതികം മോശം അയ് അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആണ് ഉള്ളത് , നിരവധി അപകടകളും ഈ കുഴി വരുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ദിനംപ്രതി അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിവരുകയാണ് ചെയുന്നത് , എന്നാൽ അധികാരികൾ അതിനു ഒരു പ്രതിവിധി കാണാത്തതു തന്നെ ആണ് അതിനു പ്രധാന കാരണം , എന്നാൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ആണ് റോഡിലൂടെ പോവുമ്പോൾ കുഴിയിൽ വീണു വാഹനങ്ങൾക്കും വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പരിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കുഴികളിൽ വീണു … Read more